<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftomaszkurzydlak&amp;width=240&amp;height=346&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color&amp;stream=false&amp;header=false&amp;_fb_noscript=1" />Facebook
Ty i 149 innych znajomych lubicie to149 znajomych lubi to
  • Tomek Kurzydlak
  • Michał Hącia
  • Marcin Godzik
  • Amelia Kicińska-Złotek
  • Michał Ignaciuk
  • Katarzyna Szczygielska